W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, ukryj tę informację. [x]
Strona główna  |  Pobieranie  |  Informacje dla kontrahentów  |  Kontakt    
.:: oprogramowanie ::.
:: Wykrop
Kompleksowe zarządzanie produkcją szyb zespolonych oraz przetwarzania szkła pojedynczego.
moduł zleceń moduł optymalizacji rozkrojów szkła

:: ETK
Projektowanie etykiet.
projektowanie etykiet

:: Stół
Wizualizacja rozkroju - integracja z linią produkcyjną.
wizualizacja rozkroju

:: WZ
Zarządzanie wysyłką zrealizowanych zamówień oraz monitoring ruchu stojaków transportowych.
wysyłka zzmównień zrealizowanych - spedycjawysyłka zzmównień zrealizowanych - stojaki

.:: Wykrop ::.

Wykrop


Obecna wersja oznaczona jest numerem 8.

Zawarte w nim funkcje pozwalają przyjmować zlecenia i nimi zarządzać, przygotowywać produkcję, wykonywać optymalizacje rozkrojów szkła, prowadzić gospodarkę magazynową, drukować etykiety, drukować różnego rodzaju zestawienia, dokonywać różnorodnych podsumowań, zarządzać kontaktami z klientami, administrować bazą danych systemu (SQL).


Program wyposażony został w nowy, ulepszony algorytm optymalizujący rozkroje szkła. Gruntownej przebudowie poddana została również bazodanowa warstwa programu. Jest ona obecnie oparta na bazie danych FIREBIRD (bezpłatna). Cechuje ją bardzo wysoka niezawodność i efektywność oraz duża szybkość działania, a także wysoka sprawność w zastosowaniach sieciowych.

Program wyposażony został w szereg nowych funkcji, a wiele z tych, które występowały w wersjach poprzednich zostało ulepszonych i poszerzonych. Budowa programu ma bardzo przejrzystą strukturę standaryzowanych modułów (wszystkie moduły są obsługiwane w bardzo podobny sposób, a każdy z nich odpowiada za zarządzanie inną grupą danych, np. dane kontrahentów, magazyn szkła, rodzaje szkła itp.).


Poniższa tabelka zawiera opisy modułów programu.Moduły programu Widok ekranu
Opis
kontrahenci kontrahenci
Baza danych kontrahentów. Umożliwia prowadzenie korespondencji, przyspiesza nawiązywanie kontaktów, ułatwia przyjmowanie zleceń.
Charakterystyka:
 • szeroki zakres informacji o kontrahentach,
 • wydruk listy kontrahentów,
 • podział na kontrahentów-odbiorców i kontrahentów-dostawców
 • podział kontrahentów na definiowalne grupy
 • szerokie możliwości filtrowania i przeszukiwania zestawienia
rodzaje szkła rodzaje szkła Baza rodzajów szkła. Zawiera dane charakteryzujące poszczególne gatunki szkła (nazwa, grubość, rodzaj powłoki, kolor i in.).
rodzaje ramek rodzaje ramek Baza rodzajów ramek. Zawiera dane dotyczące wymiarów i innych cech charakterystycznych ramek stosowanych w szybach zespolonych.
rodzaje narożników rodzaje narożników Baza łączników narożnikowych stosowanych do łączenia ramek w szybach zespolonych. Zawiera dane wymiarowe pozwalające określić rzeczywiste wymiary boków ramek.
rodzaje mas uszczelniających rodzaje mas uszczelniających Baza rodzajów mas uszczelniających stosowanych w szybach zespolonych.
rodzaje spoiwa rodzaje spoiwa Baza rodzajów spoiw stosowanych do montażu szyb zespolonych.
rodzaje granulatów higroskopijnych rodzaje granulatów higroskopijnych Baza rodzajów granulatów higroskopijnych stosowanych do wypełniania wnętrza ramek w szybach zespolonych.
typy szyb typy szyb Baza zawierająca definicje konstrukcji poszczególnych typów szyb zespolonych. Definicja konstrukcji szyby zespolonej zawiera określenie ilości komór, rodzajów szkła zastosowanych jako szyby elementarne, rodzajów ramek, sposobów łączenia boków ramek, rodzaju zastosowanych narożników, rodzaju spoiw, rodzaju mas uszczelniających, rodzaju granulatu oraz gazu wypełniającego komory szyby.
magazyn szkła typowego magazyn szkła typowego Baza zawierająca dane na temat posiadanego szkła. Na komplet informacji składają się takie dane jak rodzaj szkła, ilość zakupiona, ilość aktualna, wymiary gabarytowe, wymiary technologiczne (marginesy itp.), data dostawy, dostawca i in. Moduł ma wbudowane funkcje kontroli ilości poszczególnych dostaw szkła i powiadamiania o zbliżaniu się do stanu wyczerpania zapasu.
magazyn odpadów użytkowych szkła magazyn odpadów użytkowych szkła Baza zawierająca dane o posiadanych tzw. odpadach użytkowych szkła.
zlecenia zlecenia Baza zleceń. Umożliwia wprowadzanie i zarządzanie zleceniami na wykonanie szyb (zwykłych lub zespolonych). Zlecenia są dokumentami wewnętrznymi i powstają w oparciu o zamówienia zewnętrzne lub wewnętrzne. Komplet danych w zleceniu zawiera informacje o kontrahencie i jego zamówieniu, terminie realizacji, miejscu dostawy, a także listę zamówionych szyb opisanych takimi danymi jak:
 • gabaryty,
 • ilość,
 • oznaczenie w zamówieniu klienta,
 • definicja konstrukcji szyby (określana przy wykorzystaniu bazy typów szyb z możliwością definiowania nowych typów na bieżąco),
 • kształt i wymiary szczegółowe kształtu (kształt może być określany za pomocą biblioteki kształtów lub za pomocą rysunków zapisanych w formacie DXF) - istnieje możliwość niezależnego definiowania kształtów i wymiarów dla każdej szyby elementarnej,
 • marginesy technologiczne (naddatki wymiarowe),
 • określenie szprosu
 • uwagi (dowolny tekst),
 • priorytet wykonania

Moduł zawiera szereg funkcji, m.in.:
 • sporządzania i drukowania różnego rodzaju dokumentów (możliwość samodzielnego określania zawartości dokumentów), w tym dokumentów zawierających podsumowania przystosowane do sporządzania wyceny zleceń,
 • sortowania zleceń wg wielu kryteriów (daty, kontrahentów, numerów)
 • automatycznego wyszukiwania zleceń
 • filtrowania zleceń,
 • sortowania pozycji zlecenia wg wielkości szyb,
 • drukowania etykiet na szyby według wybranego wzorca przygotowanego wcześniej za pomocą programu ETK,
 • elektronicznego importu zleceń,
 • eksportu zleceń w formacie XML,
 • klonowania całych zleceń,
 • kopiowania pozycji zleceń
 • wyszukiwania zleceń w zbiorach produkcyjnych (optymalizacyjnych)
przygotowanie produkcji i optymalizacja rozkrojów szkła przygotowanie produkcji

optymalizacja rozkrojów
Moduł służy przygotowaniu produkcji szyb, które wcześniej zostały wprowadzone na listy zleceń.
Proces ten polega na tworzeniu tzw. zbiorów produkcyjnych (lub inaczej zbiorów optymalizacyjnych), do których przydzielane są poszczególne szyby (przydzielanie może być przeprowadzane przez program automatycznie, przy określeniu maksymalnej liczby szyb w pojedynczym zbiorze, lub może się ono odbywać pod pełną kontrolą operatora programu i wówczas on decyduje ile i które szyby mają się znaleźć w danym zbiorze). Następnie program dokonuje w poszczególnych zbiorach segregacji na rodzaje szkła (i ewentualnie dodatkowej segregacji na szyby elementarne) tworząc w ten sposób, wewnątrz zbiorów, tzw. grupy optymalizacyjne, dla których osobno wyznaczane są zoptymalizowane schematy cięcia szkła. Moduł wyposażony jest w cały arsenał funkcji pozwalających zachować pełną synchronizację produkcji szyb zespolonych (ich elementów składowych, takich jak szyby elementarne, ramki, szprosy). Służy temu m.in. automatyczna funkcja wyznaczania wykrawanym szybom stanowisk w stojakach, lub podział wykrawanych szyb na tzw. pakiety produkcyjne zawierające określone ilości odpowiednio posortowanych szyb. Do kolejności szyb w stojakach lub pakietach produkcyjnych dostosowywana jest produkcja pozostałych elementów szyb zespolonych.

Moduł generuje:
 • rysunki rozkrojów szkła,
 • pliki sterujące stołami tnącymi i innymi automatycznymi urządzeniami produkcyjnymi,
 • technologiczne listy produkcyjne dla poszczególnych linii produkcyjnych (szyby elementarne, ramki, szprosy),
 • zestawienia wykorzystanego szkła,
 • zestawienia zleceń zawartych w zbiorach produkcyjnych.

Moduł umożliwia także:
 • drukowanie etykiet na szyby (w zsynchronizowanej kolejności) według wybranego wzorca przygotowanego wcześniej za pomocą programu ETK, z możliwością umieszczenia na etykietach dodatkowych informacji dotyczących zagadnień produkcyjnych np. nr tafli, na której dana szyba się znajduje,
 • drukowanie tzw. etykiet produkcyjnych,
 • wyznaczanie odpadów użytkowych szkła (wg zadanego kryterium wielkości),
 • uwzględnianie w procesie optymalizacji rozkrojów szerokość ostrza tnącego (tzw. rzaz),
 • wykonywanie optymalizacji z automatycznym doborem wielkości tafli szkła, na których rozplanowywany jest rozkrój,
 • wykonywanie optymalizacji z uwzględnieniem ukierunkowania struktury szkła (bez obracania szyb),
 • wykonywanie optymalizacji z zachowaniem określonej maksymalnej długości łamania szkła,
 • wykonywanie optymalizacji z uwzględnieniem ograniczonej dostępnej ilości szkła,
 • sterowanie automatycznymi stołami tnącymi z uwzględnieniem optymalizowania ruchów głowicy tnącej w celu zminimalizowania czasu cięcia,
 • wykorzystywanie w optymalizacjach rozkrojów tzw. odpadów użytkowych szkła pochodzących z innych optymalizacji,
 • odrzucanie wybranych tafli z rozkrojem i wycofywanie szyb znajdujących się na tych taflach ze zbioru optymalizacyjnego,
 • ustalanie dowolnej kolejności produkcyjnej dla tafli z rozkrojami,
 • optymalizowanie kolejności produkcyjnej tafli z rozkrojami w celu uzyskania maksymalnej płynności produkcyjnej dzięki możliwości jednoczesnego prowadzenia cięcia szkła i montażu szyb zespolonych.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Design by Studio EM